Thị xã Bắc Kạn tổ chức Chương trình đón nhận, ra quân tình nguyện chung tay cùng thị xã lên thành phố

Tại buổi lễ, BTC đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị: các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn các cơ quan tỉnh, Đoàn Công an tỉnh, Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh, CLB 25 Việt Nam, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị đoàn bạn trên địa bàn với tổng số 48 triệu tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động. 

Để khởi động cho chuỗi các công trình, BTV Thị đoàn đã khởi công công trình làm đường đổ bê tông liên thôn dài 300m tại thôn Bản Bung xã Dương Quang cùng ngày.

Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc tỉnh và thị xã trao biển hỗ trợ các công trình

và phần việc thanh niên 

Để khởi động cho chuỗi các công trình, BTV Thị đoàn đã khởi công công trình làm đường đổ bê tông liên thôn dài 300m tại thôn Bản Bung xã Dương Quang cùng ngày.

ĐVTN và bà con nhân dân làm tuyến đường liên thôn tại thôn Bản Bung xã Dương Quang

Thông qua Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, ĐVTN chung tay cùng thị xã lên thành phố, tạo môi trường để ĐVTN phát huy năng lực, khả năng sáng tạo; qua đó tăng cường, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. Đồng thời tạo sự chuyển biến, hưởng ứng rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia thực hiện các công trình, phần việc cụ thể góp phần thay đổi bộ mặt đô thị; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.