Thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Minh – Chính uỷ viên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn; các thành viên trong Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 của thị xã; Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách công tác chính sách của 8 xã, phường. 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông báo số 24-TB/TW ngày 05/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-CP ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn, các huyện, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xong trước 20/4/2012, cấp xã phường, thị trấn từ ngày 21/4 đến 30/4/2012. Việc tổ chức hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xét duyệt, rà soát thực hiện theo lộ trình từ 1/5/2012 đến hết tháng 5/2013./.

Thu Cúc