Thị xã Bắc Kạn tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2012

Hiện nay thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc gieo trồng các cây vụ xuân năm 2012. Để thực hiện sản xuất vụ xuân kịp thời theo tiến độ và khung thời vụ, UBND thị xã tích cực tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2012.

Theo Công văn số 94/UBND-KT ngày 28/2/2012, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân khẩn trương làm đất để gieo cấy lúa và các cây trồng vụ xuân theo đúng khung thời vụ; chỉ đạo cán bộ phụ trách nông – lâm nghiệp hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc những diện tích mạ chưa đủ tuổi cấy như: Thường xuyên tưới nước không để ruộng mạ khô hạn, mở nilon vào những ngày trời nắng ấm nhiệt độ trên 150C để luyện mạ trước khi mang đi cấy (ban ngày mở, tối đậy lại để đảm bảo nhiệt độ cho cây phát triển tốt). Tập trung cấy khi mạ đủ tuổi (3 – 4 lá). Một số cánh đồng không chủ động nguồn nước để gieo cấy lúa như cánh đồng thôn Nà Chuông xã Nông Thượng, cánh đồng thôn Mai Hiên xã Xuất Hoá và một số chân ruộng cao không có đủ nguồn nước để gieo cấy lúa, vận động nông dân chuyển ngay sang trồng các cây rau màu khác…

Phòng Kinh tế cử cán bộ phụ trách bám sát địa bàn phối hợp với UBND các xã, phường đôn đốc, vận động nhân dân thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo và báo cáo những khó khăn vướng mắc về thường trực UBND thị xã để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trạm Quản lý thuỷ nông thị xã chủ động phối hợp với UBND các xã tổ chức bơm nước để đảm bảo nguồn nước kịp thời cho các hộ dân thực hiện gieo cấy theo khung thời vụ quy định.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh gây hại trên mạ và lúa cấy, đề xuất các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Thu Cúc