Thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác mặt trận năm 2014

Trong năm đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; thực hiện nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua “Thị xã Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung sức xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015” gắn với  đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường tổ chức thực hiện, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại 4 phường, xây dựng nông thôn mới tại 4 xã. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, ngay từ đầu năm Mặt trận thị xã đã phát động thi đua đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư ký cam kết thực hiện các tiêu chí thi đua đã có 112/126 khu dân cư đăng ký danh hiệu thôn, tổ văn hóa; có 10.342/11303 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả bình xét năm năm 2014, số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 84,3% và 81/126 thôn tổ đạt khu dân cư văn hóa bằng 64,3% trong đó có 21 KDC được công nhận lần đầu và công nhận lại; ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thực sự là Ngày Hội của toàn dân, 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã thường xuyên và kịp thời triển khai các hoạt động “Vì người nghèo” và công tác từ thiện nhân đạo, trong năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã huy động từ nhiều nguồn được 757 triệu, trong đó hỗ trợ làm 36 nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 657 triệu ; cứu trợ 01 hộ bị hỏa hoạn, 15 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 2 với số tiền là 24.600.000 đồng và hỗ trợ cho 01 hộ nghèo ốm đau dài ngày 3 triệu; trao 41 xuất quà tết cho hộ nghèo tổng trị giá 12.300.000đ. Xây dựng kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” nhân tháng cao điểm Ngày vì người nghèo năm 2014, đến nay vận động được là 51.872.439đ. Và Ủy ban MTTQ các xã, phường đã hỗ trợ 22 hộ nghèo làm nhà tổng số tiền là 43 triệu đồng; tặng 42 xuất quà cho học sinh nghèo với tổng số tiền là 14 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 7 hộ = 28 triệu đồng; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai thực hiện tới 8 xã, phường tuyên truyền vận động nhân dân ưu tiên mua, sử dụng hàng Việt gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã triển khai các nội dung thi đua gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới ” và phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, đồng thời MTTQ Việt Nam thị xã đã hỗ trợ 12.700.000đ lắp điện chiếu sáng ngõ hẻm tổ 11B phường Đức Xuân, tổ 16 phường Nguyễn Thị Minh Khai và làm nhà văn hóa thôn Nà Bản xã Nông Thượng. 

Cùng với các nhiệm vụ công tác năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai thực hiện tốt vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội, trong năm đã tham gia cùng với Thường trực HĐND và hai ban HĐND thị xã giám sát tại 8 xã, phường và 17 phòng ban thuộc thị xã với các nội dung việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp, thực hiện chế độ chính sách, viẹc quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển thị xã…tham gia giám sát 02 đợt cùng Viện kiểm sát nhân dân thị xã việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tạm giữ, lưu giam tại công an thị xã. Phối hợp với HĐND thị xã tổ chức và chủ trì 44 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã có hơn 1.860 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 450 ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Năm 2014 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã phát huy vai trò thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều lệ MTTQ Việt Nam, thực hiện tốt Kết luận số 62 -KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo ở địa phương.

Đồng chí Trần Thị Thục – UVBTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VIệt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014

Với những kết quả đạt được năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục 8 năm liền được Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối các huyện, thị năm 2014. Tại Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTQT Việt Nam thị xã đã biểu dương và tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 33 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014.