Thị xã Bắc Kạn triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc”

Để chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, ngăn chặn dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh và lây lan trên địa bàn thị xã, từ 27/02/2012 đến 15/03/2012, UBND thị xã yêu cầu các xã, phường và các phòng ban, đoàn thể thị xã triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” trên địa bàn.

Cụ thể, đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; tiêu độc toàn bộ chuồng trại, xung quanh khu vực chăn nuôi mỗi tuần một lần.

Các hộ gia đình chăn nuôi: Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn; phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần một lần.

Các hộ ấp nở gia cầm, thuỷ cầm phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ khu vực  ấp nở, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu huỷ.

Các điểm kinh doanh buôn bán gia súc, gia cầm ở chợ và khu vực nông thôn: Quét dọn và phun khử trùng khu vực buôn bán gia súc, gia cầm, những quầy bán thịt và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ; phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ.

Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm: Quét dọn vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng một tuần một lần.

UBND các xã phường: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” trên địa bàn xã, phường; thành lập đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi của các hộ gia đình, các chợ buôn bán gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như: Phát quang cây cỏ, quét dọn, cọ, rửa, khơi thông cống rãnh…; loại hoá chất, phương thức tiến hành cụ thể theo hướng dẫn của Trạm thú y thị xã Bắc Kạn…

Phòng Kinh tế thị xã: Phối hợp với Trạm thú y, Phòng y tế và các phòng ban, đoàn thể thị xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” của thị xã.

Trạm Thú y thị xã: Chuẩn bị và cung ứng đầy đủ vật tư hoá chất phục vụ cho công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc, đồng thời hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” theo đúng thời gian quy định.

Phòng Y tế thị xã: Phối hợp với Trạm y tế các xã, phường tăng cường công tác giám sát dịch bệnh động vật lây sang người và tham gia  hỗ trợ các xã, phường thực hiện.

 Các tổ chức đoàn thể thị xã: Phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc”.

Đài phát thanh truyền hình thị xã: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đưa tin tới mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc”.

Thu Cúc