THÔNG TIN BÁO CHÍ: Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có sự chia sẻ giữa nhữngtham gia BHXH

Xem nội dung chi tiết tại đây:TTBC Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có sự chia sẻ giữa những tham gia BHXH

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn