LỜI CHÚC TẾT CỦA ĐỒNG CHÍ CÙ NGỌC CƯỜNG – UV BTV TỈNH ỦY, BÍ THƯ THÀNH ỦY BẮC KẠN NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021

LỜI CHÚC TẾT

CỦA ĐỒNG CHÍ CÙ NGỌC CƯỜNG – UV BTV TỈNH ỦY, BÍ THƯ THÀNH ỦY BẮC KẠN

NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021

 —–

Kính thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn!

Hòa chung không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón chào năm mới Tân Sửu 2021; thay mặt cấp ủy, chính quyền thành phố, tôi trân trọng gửi tới toàn thể Nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao; chú trọng phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thành phố. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch.

Bước sang năm 2021, là năm đầu tiên cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, toàn thể Nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch trên các lĩnh vực.

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, thay mặt cấp ủy, chính quyền thành phố, tôi xin kính chúc toàn thể Nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sức khỏe – hạnh phúc – năm mới – thắng lợi mới!