Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tuy nhiên, một số ít  cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình yếu, có biểu hiện né tránh, ngại va chạm; có bí thư chi bộ năng lực còn hạn chế, điều hành chưa linh hoạt, nghị quyết cấp ủy chưa đạt chất lượng, hiệu quả thấp.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng xa cơ sở, xã dân, đầu năm 2014 Ban Thường vụ Thị ủy Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ nhằm giúp các chi bộ sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên; giúp cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt, cách thức xác định, lựa chọn nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng, đủ và phù hợp. Thị ủy đã ban hành Quy chế dự sinh hoạt chi bộ thuộc các đảng bộ trên địa bàn thị xã, yêu cầu tổ công tác và các chi, đảng bộ chấp hành nghiêm túc. Đồng thời quy định thống nhất và thông báo lịch sinh hoạt chi bộ trực thuộc Thị ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Tôi và 03 đồng chí trong tổ công tác số 6 được phân công dự sinh hoạt tại 18 chi bộ thuộc đảng bộ phường Phùng Chí Kiên và Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã. Tổ công tác đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thống nhất một số quy định khi tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Từ tháng 5 năm 2014 đến nay, qua dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sơ được phân công, cho thấy nề nếp sinh hoạt của các chi bộ cơ bản có chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng 01 lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Thời gian sinh hoạt của chi bộ theo đúng lịch đã được ấn định, đa số tổ chức vào buổi tối. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chi uỷ chuẩn bị trước, công tác đánh giá kết quả lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ mới được bàn bạc thống nhất trong cấp uỷ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã chuẩn bị khá đầy đủ về nội dung, chương trình và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Ban chi ủy thông báo đảng số, đôn đốc thu nộp đảng phí, thông báo nội dung, chương trình sinh hoạt, cử thư ký ghi biên bản; thông tin thời sự, phổ biến chủ trương, chính sách mới của đảng, Nhà nước, nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước; tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng; đề ra nhiệm vụ cụ thể tháng tiếp theo. Đảng viên thảo luận và bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cuối cùng, đ/c chủ trì sinh hoạt tóm tắt ý kiến phát biểu của Đảng viên và kết luận cuộc họp, nội dung kết luận được tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm mà chi bộ đã đưa ra, thảo luận và lấy biểu quyết của chi bộ.

Vào tháng cuối cùng của năm 2014, tôi đến dự sinh hoạt với Chi bộ tổ 9 đảng bộ phường Phùng Chí Kiên. Chi bộ gồm 24 đảng viên nhưng có đến 08 đồng chí được miễn sinh hoạt, những đảng viên còn lại gồm cán bộ hưu, tổ trưởng dân phố, lao động tự do…Đi sâu phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, như chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các biện pháp giảm nghèo, kết quả giảm được 04/06 hộ nghèo trong tổ; gia đình đạt gia đình văn hóa là 156/186, chiếm 82%; đã 3 năm liền tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; huy động nhân dân đóng góp xây dựng được tuyến đường bê tông trong tổ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; chỉ đạo các ngành, đoàn thể tham gia xây dựng đảng, giới thiệu được 05 quần chúng ưu tú để giới thiệu đi học lớp tìm hiểu về đảng. Chi bộ kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và nhắc nhở những đảng viên chưa thật sự cố gắng. Ngoài nội dung sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ còn tiến hành đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từng đồng chí tự kiểm điểm, tự nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ thảo luận, góp ý, cuối cùng là bỏ phiếu phân loại theo quy định.

Có thể nhận thấy, trong sinh hoạt chi bộ tổ 9 phường Phùng Chí Kiên đã thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, nhất là khi thảo luận, quyết nghị những vấn đề liên quan thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của đảng viên. Tất cả đảng viên trong sinh hoạt đều hăng hái phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng cho đồng chí mình, từ đó góp phần nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ, đảng viên. Đặc biệt, đảng viên tập trung phân tích những mặt còn hạn chế, yếu kém (như trong tổ dân phố còn tình trạng ô nhiễm môi trường do san ủi đất chậm được khắc phục; chưa kịp thời công khai, minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân; công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ chưa chu đáo; kỹ năng điều hành các cuộc họp, phương pháp làn việc chưa được cải tiến…), chỉ rõ căn nguyên và đề xuất những giải pháp cần thiết để sớm khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Nội dung sinh hoạt chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Từ việc từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã và đang đi vào cuộc sống; các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ thị xã Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020./.