Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước.

Nước là nguồn tài nguyên quý giá quyết định sự tồn tại của con người cũng như sự sống của sinh vật trên trái đất, góp phần trực tiếp quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội.

Trong thời gian gần đây, sự phát triển sản xuất trên các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, xây dựng, công nghiệp cùng với quá trình đô thị hoá đòi hỏi nhu cầu về nước ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo ra sức ép đối với nguồn nước, nhất là nước dưới đất.


Do tác động của biến đổi khí hậu dễ xảy ra hạn hán, thiếu nước
(Ảnh: Một đoạn sông Cầu chảy qua thành phố Bắc Kạn )

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng đã tác động trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước; làm tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt xảy ra gay gắt ở cả quy mô, mức độ và thời gian, trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng làm ảnh hưởng xấu đến nước sinh hoạt và sản xuất ở nhiều vùng.

Nhằm đảm bảo khai thác lâu dài, bền vững nguồn tài nguyên nước và để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước gây ra trên địa đàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước.

Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất.

Tiếp tục rà soát cá nhân, tổ chức hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn, hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Rà soát, đôn đốc các chủ giếng thực hiện xử lý, trám lấp các loại giếng không sử dụng trên địa bàn theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn quản lý. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định.

Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện và người dân bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí nguồn nước, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa khô, hạn hán./.

BH
Nguồn: backan.gov.vn