Tỉnh Đoàn giám sát Thành Phố Bắc Kạn về Quyết định 289 – QĐ/TW

Theo báo của các xã, phường: nhìn chung việc tổ chức triển khai thực hiện  Quy chế cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo Quyết định 289 – QĐ/TW được cấp ủy xã phường quan tâm. Đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy chế, lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình được rèn luyện từ thực hiện các phong trào của địa phương được đoàn viên tín nhiệm. Hàng năm đội ngũ cán bộ đoàn được rà soát, bổ sung khi có thay đổi. Cấp ủy tạo điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Gắn công tác quy hoạch cán bộ đoàn với công tác quy hoạch cán bộ của địa phương. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã phường thực hiện tiến hành giới thiệu, quy hoạch, bầu giữ các chức vụ lãnh đạo của địa phương. Vai trò của tổ chức đoàn tại các thôn ngày càng được củng cố và nhiều thủ lĩnh đoàn thanh niên đã khẳng định được vai trò của người đứng đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuy nhiên tình trạng cán bộ quá tuổi đoàn khi thực hiện luân chuyển sang một số vị trí khác của hai đơn vị còn gặp khó khăn.

Trước những khó khăn của cơ sở, Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các tổ chức đoàn cấp cơ sở đã góp phần vào phong trào chung của tỉnh. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương các xã, phường tiếp tục quan tâm, kịp thời có phương án sắp xếp bố trí, luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi. Từ những kết quả tốt từ phong trào đoàn đã đạt được, đội ngũ cán bộ đoàn tiếp tục yên tâm công tác, phát huy tài năng, tham mưu cho địa phương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại cơ sở./.