Thành phố Bắc Kạn 122 tổ dân phố có nhà văn hóa kiên cố

Nhà văn hóa thôn, tổ đã dần dần trở thành nơi sinh hoạt hữu ích đối với bà con nhân dân. Là nơi tổ chức hội họp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để bàn thảo và đề ra chương trình phát triển KT – XH của địa phương. Nhiều thôn, tổ có các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được hình thành và vận động đóng góp để mua sắm các trang bị như bàn bóng bàn, khung lưới bóng chuyền, cầu lông… phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí nhằm tăng cường sức khỏe và tập luyện thể thao.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa ở một số thôn, tổ còn nhiều hạn chế, nơi vui chơi, giải trí chưa được xây dựng đúng mức, do vậy chưa đáp ứng được các hoạt động thể dục, thể thao tại các địa phương. Một số nơi, nhà văn hóa đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhưng chỉ có phần khung, còn các trang thiết bị sinh hoạt như bàn ghế, loa đài… vẫn chưa sắm được do thiếu kinh phí.

          Để các thôn, tổ có nhà văn hóa cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương và sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chủ động, tự chủ của nhân dân. Cùng với đó là sự quan tâm đến chất lượng nhà văn hóa để có thể phát huy tối đa hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ văn hoá tinh thần của người dân.