Dương Quang phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Theo đó, xã tiếp tục củng cố, duy trì 14/19 tiêu chí đã đạt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đăng ký phấn đấu hoàn thành thêm 02 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 15 – Y tế, Tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Lâm Văn Tiềm, Chủ tịch UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Đối với tiêu chí về Y tế, hiện nay đã khởi công xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, đến thời điểm hiện tại có 3 chỉ tiêu hoàn thành, còn 5 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Xã giao 2 thôn Nà Ỏi, Nà Dì tổ chức làm điểm nhân rộng các mô hình. Đồng thời, tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm ủng hộ, hưởng ứng phong trào, huy động nhân dân tích cực tham gia chương trình “5 không, 3 sạch” do Hội LH.PN phát động, phấn đấu hết năm 2018 hoàn thành tiêu chí Y tế,  Môi trường và ATTP”./.