Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự thị xã Bắc Kạn năm 2014

Năm 2014, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã Bắc Kạn cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện tốt công tác an ninh trật tự. Tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nổỉ lên như tranh chấp, khiếu kiện…, không để xảy ra tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự vào kế hoạch hoạt động; thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, xã, phường trong công tác tuyên truyền giáo dục, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, quân chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ. Quản lý chặt chẽ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh chính trị. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp và thu được nhiều kết quả, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia. Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời phối hợp  với các ban, ngành, đoàn thể nhân rộng các mô hình Thanh niên xung kích, Câu lạc bộ bạn giúp bạn, Tổ tự quản về đô thị, vệ sinh môi trường, Tổ hòa giải, Nhóm phòng chống bạo lực gia đình, Tổ tự quản về an  ninh trật tự. Hoạt động của các cụm an ninh liên hoàn, lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường và phát huy tác dụng, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thị xã Bắc Kạn.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2015 Công an thị xã Bắc Kạn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nòng cốt về đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường nắm tình hình, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, bảo vệ an toàn Đại hội đảng các cấp; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về an ninh trật tự. Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” và những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương./.