Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố Bắc Kạn năm 2015

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; công bố, trao thưởng công tác Đảng, chính quyền năm 2015; phát động thi đua năm 2016. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thành phố cần tập trung thực hiện trong năm 2016.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng -an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị được đẩy mạnh; các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng công cộng được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ, đoàn thể được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao; triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; ban hành các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội được  triển khai thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, thành phố đã cơ bản hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đề ra về nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị xã trở thành thành phố; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng sau Đại hội.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực khác nhau được biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng: Toàn thành phố có 119 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 50 tập thể, 653 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 376 tập thể, 418 cá nhân được khen thưởng chuyên đề, đột xuất. Ban thường vụ Thành ủy đã tặng Giấy khen đối với 07 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015; 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011 – 2015), 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011 – 2015). Đồng thời, đề nghị tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 06 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 14 đơn vị; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh’ đối với 06 cá nhân; tặng Cờ thi đua đối với 01 đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; tặng Bằng khen cho 06 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011 – 2015); tặng Bằng khen cho 21 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2011 – 2015).

Thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Văn Lê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ đã hưởng ứng phong trào thi đua, quyết tâm đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

Lãnh đạo thành phố trao tặng tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho các đơn vị

Lãnh đạo thành phố chứng kiến các tập thể ký giao ước thi đua

công tác Đảng, chính quyền năm 2016