Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư tổ 1B Phường Phùng Chí Kiên

Theo báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2017 cán bộ, Nhân dân tổ dân phố số 1B đã nỗ lực phấn đấu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, keo sơn; tiềm năng, thế mạnh được khai thác có hiệu quả nên kinh tế của tổ từng bước phát triển, 98% hộ gia đình có kinh tế từ trung bình trở lên. Các cháu trong độ tuổi đi học đến trường đạt 100%; các cháu dưới 5 tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin; không có trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội lành mạnh, không xa hoa lãng phí.  Phát huy vài trò, hiệu quả hoạt động của tổ dân phố tự quản; giữ gìn vệ sinh môi trường. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực xảy ra trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định và giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tại ngày hội có 01 tập thể, 03 hộ gia đình cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 

Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phối hợp giúp Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Kạn hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 năm 2016 – 2017

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Phùng Chí Kiên đã phát biểu ý kiến, thông tin đến Nhân dân tình hình kinh tế – xã hội địa phương; ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được và đề nghị toàn thể Nhân dân, mỗi gia đình tổ 1B phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng lòng vượt qua khó khăn, tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, làm ăn giỏi, học tập giỏi, công tác tốt; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ hể, gắn với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tổ tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, quản lý để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; có nhiều sáng kiến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển khu dân cư; xây dựng đô thị văn minh./.