Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng

Trong không khí thân mật của ngày Hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong 87 năm qua, đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư. Hiện tổ có 80 hộ với 08 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, người dân trong tổ đã năng động trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó tổ cũng đã chú trọng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” gắn với thực hiện hương ước của tổ… Kết quả bình xét năm 2017, có 92% số hộ đạt gia đình văn hóa.  

Dự và phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo UBND phường Huyền Tụng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân của tổ, đồng thời  đề nghị Chi bộ, ban công tác mặt trận tổ cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, xây dựng, củng cố mối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và động viên các tầng lớp nhân dân giữ vững truyền thống đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế và bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, đại diện các gia đình trong tổ đã cùng ký bản giao ước đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn  năm 2018./.