Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 6 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong 87 năm qua, đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư.Trong năm 2017, toàn tổ có 58 hộ đạt gia đình văn hóa, 29 hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm liền; số hộ nghèo chỉ còn 01 hộ và các loại quỹ ủng hộ tương thân tương ái, nhân đạo từ thiện được toàn thể nhân dân trong tổ tích cực ủng hộ. Cùng với đó nhân dân cũng đã tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”.

Tại Ngày hội, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũ Thị Kim Quỳnh bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến rõ nét của khu dân cư sau thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của khu dân cư đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; thực hiện dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.