Tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống và chặng đường lịch sử vẻ vang qua 89 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền; sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể địa phương, Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đã không ngừng trưởng thành và phát triển; tổ chức Hội từ phường đến chi Hội không ngừng được xây dựng, củng cố và kiện toàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; cán bộ, hội viên nông dân trong phường đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào SXKD giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả tốt, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội ở địa phương.

Trong chương trình tọa đàm, Hội Nông dân phường đã tổ chức hái hoa dân chủ, bốc thăm trả lời các câu hỏi về điều lệ Hội nông Việt Nam và giao lưu văn nghệ ca ngợi truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ vĩ đại.