Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

(backancity.gov.vn)-Ngày 06/02/2024, thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố được kiện toàn, hoạt động có chất lượng, vai trò trách nhiệm của các thành viên được phát huy; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở 08 xã, phường và các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục được xây dựng, củng cố và phát huy được hiệu quả đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATXH. Thành phố Bắc Kạn cũng không để xảy ra “điểm nóng”, tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân được đảm bảo.

Năm 2023, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành, địa phương triển khai toàn diện với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Duy trì hoạt động của 25 loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT, Công an các xã, phường tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình quần chúng tự quản về ANTT, đặc biệt mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn” được đề nghị Bộ công an ghi nhận, nhân rộng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhiều địa phương đã trở thành điểm sáng về phong trào. Các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền từ thành phố tới các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình tai nạn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; về Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giải quyết các thủ tục hành chính trên tài khoản dịch vụ công quốc gia qua cài đặt ứng dụng VneID. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, Công an các phường, xã thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, thôn xóm lồng ghép phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giúp nâng cao nhận thức của người dân.

Đại diện xã, phường, cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

   Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào: toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tập trung rà soát, thay thế các mô hình hoạt động yếu kém, không phát huy tác dụng; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản hoạt động có hiệu quả. Đưa các mô hình quần chúng đi vào hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cơ sở.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 06 tập thể và 03 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023 trên địa bàn./.

Minh Cường