TP. Bắc Kạn: có 37 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở giai đoạn 2016 – 2018

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ vận động của UB.MTTQ các cấp, quỹ vì người nghèo, cùng với sự huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đã đóng góp với tổng số tiền trên 1 tỷ 350 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo về sửa chữa, làm mới nhà ở, hỗ trợ téc nước, đường điện, nhân công…

          Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc, là sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh, số phận khó khăn, đảm bảo hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững./.