Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn, ngày 17/5/2024

Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn, ngày 17/5/2024

Nội dung chính:

  • Phần tin tức
  • Thành phố Bắc Kạn tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân 2024
  • Thành phố Bắc Kạn cải tạo vỉa hè tuyến phố đi bộ
  • Thành phố Bắc Kạn kiểm tra 66 lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
  • Phóng sự
  • Xã Dương Quang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao
  • Nâng cao giá trị cây quế từ việc sơ chế
  • http://backantv.vn/truyen-hinh/chuyen-de-chuyen-muc/202405/17-5-trang-truyen-hinh-thanh-pho-bac-kan-08d26f7/

Hoàng Thạc