Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn, ngày 23/2/2024

Nội dung chính:

  • Phần tin tức
  • TP.Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ
  • Hội khuyến học thành phố vận động xây dựng quỹ đượchơn 48 triệu đồng
  • Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn khám bệnh cho gần 65.000 lượt người dân
  • Phóng sự
  • Đổi thay ở tổ dân phố Lâm Trường
  • Đường link:http://backantv.vn/truyen-hinh/chuyen-de-chuyen-muc/202402/23-02-trang-truyen-hinh-thanh-pho-bac-kan-ee92a5b/
  •                                                                                    Hoàng Thạc