CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC thông qua mã QR Code 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 563/CAT-PC07 V/v tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC thông qua mã QR Code 

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn