Triển khai công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Ủy ban MTTQ thành phố thông tin về danh sách sơ bộ 52 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021; nghiên cứu nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sungĐồng thời, hướng dẫn quy trình, cách thức tiến hành và thời gian lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.  

Đại biểu dự hội nghị đã nêu những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện để bàn giải pháp tháo gỡ; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố chủ động liên hệ với MTTQ các huyện trong tỉnh, sớm chuyển danh sách người ứng cử cư trú trên địa bàn thành phố về cơ sở để tổ chức thống nhất trong cùng một hội nghị; phản ánh với cấp có thẩm quyền quy định định mức, bố trí kinh phí để góp phần tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc các bước, các quy trình theo pháp luật về bầu cử; MTTQ các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn chuyển Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố theo dõi, bố trí thành phần tham dự cùng cơ sở./.