Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri trường Cao đẳng Cộng đồng

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ cố gắng, bằng nghị lực, trí tuệ và tâm huyết hoàn thành các nhiệm vụ trọng trách mà các cử tri giao phó, xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội.

Cử tri kỳ vọng vào các ứng cử viên khi đắc cử sẽ mang hết trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả chương trình hành động mà từng ứng cử viên đã hứa trước nhân dân; các ứng cử viên khi đắc cử trở thành đại biểu HĐND thành phố cần có tiếng nói thẳng thắn, mạnh mẽ để truyền tải những tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó đề ra những chính sách, quyết sách kịp thời, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh và thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cử tri cũng mong muốn khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa tới, các đại biểu sẽ quan tâm giải quyết ngay những vấn đề nóng hiện nay trên địa bàn như: quy hoạch phát triển đô thị, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa -xã hội…