Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Sông Cầu

Tại buổi tiếp xúc, UBMTTQ thành phố, đã thông báo đến cử tri về tóm tắt tiểu sử của 08 vị đại biểu là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử phường Sông Cầu. Các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu là đại biểu HĐND thành phố. Ông Triệu Đức Lân – UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã báo cáo với cử tri Chương trình hành động cụ thể của mình, trong đó nhấn mạnh: nếu được bầu là đại biểu HĐND thành phố trong nhiệm kỳ tới, với chức trách là Bí thư thành ủy, bản thân tiếp tục trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân thành phố đoàn kết phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng thành phố trở thành đô thị tiêu biểu văn minh, hiện đại. Trước mắt, tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát cở sở, xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, đã có 04 cử tri phát biểu ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn các ứng cử viên sắp tới được bầu là đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, triển khai nhiệm vụ mang tính đột phá, kịp thời tháo gỡ giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri.

Đại diện cho các ứng cử viên HĐND thành phố được bầu tại phường Sông Cầu, ông Triệu Đức Lân– Bí thư thành ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và xin hứa sẽ thực hiện tốt Chương trình hành động nếu được cử tri tin tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.