Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào mừng Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Kạn

Triển lãm hội tụ hơn 100 tác phẩm mỹ thuật- nhiếp ảnh của nhóm họa sỹ Bắc Kạn và nghệ sỹ nhiếp ảnh Quang Luận. Các tác phẩm phản ánh đa dạng, sinh động những giá trị văn hóa tốt đẹp, giàu bản sắc của nhân dân các dân tộc, những thành tựu Kinh tế – Xã hội của quê hương Bắc Kạn có tính nghệ thuật cao

Thời gian mở triển lãm từ ngày 14/5 đến hết ngày 20/5/2015.