Trường Tiểu học Sông Cầu duy trì các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia

Tháng 12 năm 2012, trường Tiểu học Sông Cầu vinh dự được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định 1862/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn. Để duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được, trong những năm, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao và củng cố vững chắc chất lượng, hiệu quả giáo dục.Trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên được đi học để nâng chuẩn. Đối với học sinh tổ chức dạy học có chất lượng môn đạo đức ở tất cả các khối lớp. Tổ chức các hoạt động tập thể có tác dụng giáo dục tình cảm cho học sinh, thu hút các em tham gia tích cực. Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh để nắm chắc hoàn cảnh, tâm lý của học sinh từ đó đề ra biện pháp giáo dục phù hợp. Thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo. Khuyến khích giáo viên luôn sáng tạo trong bài giảng để giúp học sinh tiếp thu bài một cách tốt nhất. Quan tâm đến mọi đối tượng học sinh, thường xuyên tổ chức tốt việc bồi dưỡng và phụ đạo học sinh, giúp học sinh đạt chuẩn, vượt chuẩn.Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Khuyến khích, thúc đẩy phong trào giải Toán, Tiếng Anh, Giao thông thông minh trên internet.

           Nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các tầng lớp xã hội, các đoàn thể địa phương cùng chung tay xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất trường học, sắp xếp các phòng chức năng như: Phòng thư viện và các phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học… phục vụ thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của trường.

           Bên cạnh đó, trường Tiểu học Sông Cầu triển khai và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý: Mỗi giáo viên tự tạo cho mình một tài khoản, nhà trường có trang Web và hộp thư chung để các giáo viên có thể trao đổi các hoạt động giáo dục trên trang thư điện tử của nhà trường. Đối với giáo viên, có nhiều bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ động, sáng tạo và đạt kết quả cao trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước như: Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; Phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua xây dựng trường học “xanh – sạch – đẹp – an toàn và thân thiện”.

Trong 5 năm qua, trường Tiểu học Sông Cầu luôn phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học đạt hiệu quả, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Từ  năm 2012 đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu đơn vị văn hoá, giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, Liên đội mạnh, xuất sắc cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tăng cường tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc quyền và bổn phận của trẻ em, an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống; ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt tích hợp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số vào tất cả các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tham gia thực hiện nhiệm vụ PCGD – XMC ở địa phương. Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, thực sự trở thành ngày hội tạo không khí vui tươi phấn khởi cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh bước vào năm học mới. Huy động được 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học; 100 % trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học.Tỷ lệ học sinh Hoàn thành và Hoàn thành tốt chương trình lớp học đạt từ 99,7% trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt 100%

Với các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I sẽ là tiền đề, tạo thế và lực để trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn sớm đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ II trong thời gian tới./.