Từ ngày 01/03/2017 người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và kê khai thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn

.Theo đó người dân chỉ cần đến một cơ quan để nộp hồ sơ và nhận kết quả đối với các thủ tục về đất đai. Điều này góp phần giảm thiểu việc đi lại nhiều lần đến nhiều cơ quan khác nhau của người dân và nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Lịch trực các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần./.