Tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn tham gia thực hiện Đề án chuyển đổi số

(backancity.gov.vn)-  Là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và không gian mạng. Thực hiện Đề án chuyển đổi số, đội ngũ đoàn viên thanh niên trực thuộc Thành đoàn Bắc Kạn luôn tiên phong gương mẫu trong thực hiện cũng như tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hằng ngày.

ĐVTN phường Sông Cầu trực tiếp xuống các tổ hướng dẫn người dân kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

Đoàn thanh niên phường Sông Cầu là lực lượng nòng cốt trong tổ công nghệ số cộng đồng. Thực hiện Đề án chuyển đổi số, BCH Đoàn đã lên kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể tới các chi đoàn, đoàn viên hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa. Tổ công nghệ số cộng đồng phường đã xây dựng “tuần trực tuyến với thủ tục hành chính”, trong đó các đồng chí cán bộ công chức, ngành đoàn thể tham gia hỗ trợ người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đặc biệt, hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản công trực tuyến. Chị Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chia sẻ:

“Hưởng ứng chiến dịch hè cũng như ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, Đoàn phường triệu tập các bạn đoàn viên thanh niên, Bí thư chi đoàn, lực lượng nòng cốt của tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính cũng như sử dụng các nền tảng ứng dụng trên mạng xã hội”.

ĐVTN chi đoàn Dân- Chính- Đảng thành phố hỗ trợ người dân thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Đồng loạt tại bộ phận một cửa 8 xã, phường và một cửa thành phố, đoàn thanh niên ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị. Trong đó tổ chức đội hình hướng dẫn, hỗ trợ  người dân thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính; Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử; Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nộp phí lệ phí trên môi trường mạn, cài đặt ứng dụng Viettel Money…Anh Đồng Thiện Phúc, Phó Bí thư Đoàn thanh niên thành phố Bắc Kạn cho biết:

“Thành đoàn đã chỉ đạo đồng loạt ra quân ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh. Chúng tôi ra quân các phần việc, tập trung vào các phần việc mà các cơ sở đoàn đã triển khai thực hiện. Trong đó, ra quân 100% các cơ sở đoàn hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa phục vụ hành chính của các cơ sở”.

Với sự nhạy bén của lực lượng đoàn viên, thanh niên, các hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố Bắc Kạn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số. Qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày một văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghệ 4.0 trong giai đoạn hiện nay./.

Đặng Tuyết