Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao về phòng chống mại dâm, phòng chống ma túy

Ngày 02/7, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Thành đoàn  Bắc Kạn tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao về phòng chống mại dâm, phòng chống ma túy và thông tin về thị trường xuất khẩu lao động cho 150 bạn đoàn viên, thanh niên.

Tuyên truyền về tác hại của ma túy với con người

 Tại chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố được tư vấn kiến thức cơ bản để nhận diện, cách phòng, chống tệ nạn xã hội trong đó tập trung phòng, chống mại dâm, ma tuý, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền chính sách, quy định của nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; về tác hại, hệ lụy của tệ nạn mại dâm, tệ nạn ma túy; thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý… tiếp đó, đoàn viên thanh niên cũng được thông tin thêm về thị trường học tập và làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm, ma túy; phòng ngừa ngăn chặn không để tệ nạn mà túy, mại dâm phát sinh trong thanh niên./.

 Hoàng Thạc