Thành phố Bắc Kạn triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2020

Ngày 02/7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố Bắc Kạn triển khai kế hoạch hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, BCĐ hoạt động hè thành phố thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020 bằng nhiều hình thức tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi như: kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngoại khóa, sân chơi cuối tuần, xây dựng các tình huống giả định để thiếu nhi chủ động đề xuất ý tưởng giải quyết. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi gắn với chủ đề, chủ điểm, phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, hành trình đến với các di tích lịch sử, văn hóa, “ Bạn giúp bạn”; “ đôi bạn cùng tiến”… Qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ thiếu nhi thi đua học tập và rèn luyện.

Mục đích của hoạt động hè năm nay là thu hút các em học sinh, thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em trong thời gian nghỉ hè tại địa phương. Đồng thời giáo dục cho học sinh rèn luyện về sức khỏe, đạo đức, giới tính, nhân cách, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết; giúp các em định hướng học tập tốt, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, nâng cao nhận thức cho các em về việc chấp hành pháp luật tại địa phương. Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ trước ngày 15/7/2020 đến ngày 10/8/2020./.

                                                       Minh Cường