KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020

 

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn