UBND Phường Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Trong năm 2016, cán bộ, nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đã không ngừng thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Việc bình xét thi đua của phường được thực hiện công khai, dân chủ, chú trọng tỷ lệ khen thưởng hợp lý cho cán bộ lãnh đạo và công chức, những người lao động trực tiếp tại các đơn vị và tổ dân phố. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực động viên mỗi tập thể, cá nhân vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 phường Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau phần khen thưởng, đại diện lãnh đạo UBND phường đã ký giao ước thi đua năm 2017 với các tổ dân phố và các đoàn thể của phường./.