UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; có giải pháp chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, tham mưu cho UBND chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch thành phố giai đoạn 2017 – 2020, Dự thảo nghị quyết điều chỉnh nghị quyết đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2016 – 2020; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trình tại kỳ họp bất thường tháng 8/2017 để HĐND thành phố xem xét, quyết định. Có lộ trình, giải pháp nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức của Cổng thông tin điện tử thành phố, đảm bảo thực sự là trang thông tin hữu ích; tập trung đào tạo đội ngũ; nghiên cứu nâng cấp giao diện phù hợp với yêu cầu của người sử dụng; nội dung được cập nhật kịp thời, chính xác, giúp việc tiếp cận thông tin được thuận lợi. Thông báo quy định về chế độ thông tin nóng, báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát tiến độ giải quyết đơn đề nghị, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao của các cơ quan, phòng, ban, xã, phường có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu chung. Hoàn thiện xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2018 – 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường văn bản trao đổi điện tử qua hồ sơ công việc. Tiến hành đợt kiểm tra toàn diện hoạt động của các xã, phường thuộc thành phố. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017 – 2018./.