Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2016

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục được khẳng định có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào. Đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết nhân hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là các hoạt động tham gia công tác giảm nghèo, UBMTTQ các cấp thành phố Bắc Kạn đã huy động quỹ vì người nghèo sửa chữa 05 nhà đạt 140 triệu đồng. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”: ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2016, toàn thành phố Bắc Kạn có 10.243/10.988 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt trên 93% . có 88/127 khu dân cư đạt các tiêu chí văn hóa.Vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hưởng ứng có hiệu quả phong trào  “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tích cực tham gia với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tiếp xúc cử tri, giám sát và giải quyết đơn thư tố cáo, khuyến nại của công dân càng củng cố thêm vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp. Với sự đổi mới không ngừng về nội dung, phương pháp hoạt động, trong đó tập trung hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đã giúp Mặt trận Tổ quốc tập hợp và tạo ra sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, với sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2016.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2016, cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn thành phố năm 2017. Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn bổ sung  uỷ viên vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và khen tặng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận năm 2016.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển chung của toàn thành phố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp nắm chắc chủ trương đường lối chính sách của tỉnh và thành phố cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò của của MTTQ các cấp nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động của các phong trào, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.