Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường…Những nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư và vận động nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng động KDC, như: Thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị của thành phố, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, thu gom vận chuyển rác thải đúng nơi quy định, sử dụng các loại hóa chất trong sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn, không dùng phụ gia trong chế biến thực phẩm;  xây dựng năng lực tự ứng phó, giúp nhau ứng phó ngay từ cộng đồng khu dân cư khi có thiên tai xảy ra để hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Để triển khai thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại tổ 10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành tiêu chí thực hiện mô hình với 14 tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của khu dân cư. 

Ngay sau phần tuyên truyền bà con nhân dân trong tổ đồng loạt ra quân tổng vệ sinh đường giao thông, khơi thông hệ thống mương thoát nước, phát quanh bờ đường sạch sẽ.

 

Ảnh: Nhân dân tổ 10 phường Phùng Chí Kiên ra quân thực hiện mô hình tự quản “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

 Việc triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư sẽ mang lại tính lợi ích chung và có tính chủ động của cộng đồng dân cư. Mặt trận các cấp thành phố đã xác định, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, mọi người dân thống nhất, có sự đồng thuận và quyết tâm cao. Chính vì vậy, phải được triển khai  thực hiện tốt ngay từ cộng đồng dân cư, có như vậy mới có sức lan tỏa trong phạm vi toàn thành phố.