Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thắng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Hội CCB thành phố Bắc Kạn. khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2022. Các báo cáo tham luận tại đại hội.

     Nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiếp tục phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” Hội CCB thành phố Bắc Kạn tiếp tục đề ra mục tiêu chung đó là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đối mới; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong sạch; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội; Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ VI của Đảng bộ thành phố.

Xác định công tác nhân sự Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có vai trò quan trọng đối với toàn bộ các hoạt động của Hội. Tại Đại hội, các hội viên Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã nghiêm túc nghiên cứu kỹ danh sách nhân sự ban chấp hành khóa mới hội tụ đầy đủ các yếu tố trình độ, độ tuổi, khả năng tập hợp hội viên…Từ đó sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành khóa VI đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Ban chấp hành Hội CCB thành phố Bắc Kạn ra mắt Đại hội

 Đại hội CCB thành phố Bắc Kạn đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 12 đồng chí. Tiếp đó bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CCB tỉnh Bắc Kạn gồm 22 đồng chí. Dành thời gian thảo luận, đóng góp và biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn khóa VI.

Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB thành phố Bắc Kạn khóa VI.

Từ thành công của đại hội, Hội CCB thành phố Bắc Kạn tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, sự nhiệt tình của Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cùng sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tiềm năng, thế mạnh của hơn 2.000 hội viên, Hội CCB thành phố Bắc Kạn sẽ đạt được nhiều thành tích, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Hội đề ra.