Vận động ủng hộ quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”

(backancity.gov.vn) Thành phố Bắc Kạn đang tích cực triển khai tháng cao điểm vận động ủng hộ “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” năm 2023

Thành phố Bắc Kạn biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi

Đợt cao điểm vận động ủng hộ “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” năm 2023 của thành phồ Bắc Kạn bắt đầu từ ngày mùng 1/10 đến ngày 31/10/2023 nhằm tăng cường vận động nguồn lực từ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Địa điểm tiếp nhận ủng hộ quỹ tại Trụ sở Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn, tầng 5, trụ sở hợp khối Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, số 168, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên. Ngoài đợt cao điểm, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” của các tổ chức, cá nhân vào tất cả các ngày trong năm.

Minh Cường