Xã Nông Thượng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Để đạt mục tiêu này, các cấp ngành liên quan của thành phố đã xây dựng kế hoạch và phê duyệt đảm bảo chi tiết, lộ trình cụ thể. Trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt chương trình ocop để hoàn thành tiêu chí về thu nhập, mô hình sản xuất.

Xưởng sơ chế sản phẩm từ cây quế thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng,TP.Bắc Kạn

Địa phương tiếp tục tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Đặc biệt huy động, lồng ghép triển khai thực hiện các nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2023. Tiếp tục đảm bảo duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình để sớm đưa xã Nông Thượng về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

Minh Cường