Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác Y tế – Dân số

Trong năm 2016, Trạm y tế xã Nông Thượng đã khám chữa bệnh được 1.370/2.590 lượt người, bằng 53%. Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe tại các thôn được 35 buổi cho gần 1.450 lượt người. Tại Trạm y tế được 56 buổi cho hơn 900 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế quốc gia được tổ chức triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ tiêm chủng 8 loại vác xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 98,4%; tiêm uốn ván phụ nữ có thai đạt 98%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 63,1%; trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống VitaminA đạt 100%. Công tác kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn luôn được duy trì phối hợp thực hiện kịp thời. Các hoạt động truyền thông lồng ghép về mất cân bằng giới tính, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ luôn được đẩy mạnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ước năm 2016: <1,1%./.