Xã Nông Thượng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 22/01, Đảng ủy, HĐND- UBND Xã Nông Thượng tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Triệu Văn Nhúc- Chủ tịch UBND xã Nông thượng trao giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, Đảng bộ xã Nông Thượng đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, ban hành các văn bản, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định.  Đến nay, toàn xã có 42 hộ sản xuất kinh doanh. Diện tích trồng lúa cả năm trên 140ha, (vượt 04% chỉ tiêu Nghị quyết). Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 826 tấn (vượt 5,5% chỉ tiêu Nghị quyết). Diện tích đất canh tác đat giá trị 100 triệu đồng trở lên là 44/44 ha, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm thực hiện, tổng diện tích trồng rừng đạt 51,9ha% vượt 3,8% chỉ tiêu Nghị quyết.

Năm2020 tổng thu ngân sách của xã  được trên 800 triệu đồng, đạt 105,2% KH. Đảng bộ xã thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay thực hiện đat 09 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xã có 03 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới.Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện Đảng bộ xã có gần 317 đảng viên, 19 chi bộ. Năm 2020, Đảng bộ có trên 97% đảng viên và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2021, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, tại hội nghị các đại biểu đã dân chủ thảo luận, phân tích những tồn tại, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tập trung vào các nội dung trọng tâm như: quan tâm tạo điều kiện cho người dân mở rộng diện tích đất sản xuất, trồng rừng; xem xét các tiêu chí đánh giá khen thưởng của thôn; các giải pháp thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; chỉ tiêu về chăn nuôi chưa đạt do đâu; các giải pháp thu ngân sách…

Tại hội nghị, xã Nông Thượng triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu  2021; công bố Quyết định của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Nông Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ xã Nông Thượng đạt được. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021: tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm triển khai biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026….

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; trong đó khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; làm tốt công tác phòng, chống rét, dịch bệnh, cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý chăm sóc bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng chống cháy nổ vào mùa khô; Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả các lò đốt rác tại khu dân cư; chú trọng thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Duy trì công tác tiếp dân và xử lý đơn thư theo quy định; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân; Chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường kiểm tra công vụ, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

 

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Hoàng Thạc