6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 50%

Trong đó, có một số nguồn thu đạt kết quả cao như: Thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, còn lại là các khoản thu khác…

Có được kết quả này là do trong thời gian qua, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp như: Đẩy mạnh chống thất thu thuế, tăng cường xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhất là đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, chỉ đạo cơ quan thuế và các ngành chức năng khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính…

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc về thủ tục thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp để quản lý thu thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đối với một số lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng cơ bản, chế biến lâm sản, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.