7/8 xã, phường tổ chức thành công Đại hội mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2024 -2029 

(backancity.gov.vn) – Tính đến ngày 22/4/2024, đã có 7/8 xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029.

Rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm MTTQ VN phường Đức Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho  05 phường: Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng,… tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở theo Hướng dẫn, kế hoạch đề ra.

Phường Xuất Hóa tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ VN nhiệm kỳ 2024 -2029

Cùng với việc đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 – 2029 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp; tại đại hội lần này các địa phương cũng đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình và ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên và các ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo kế hoạch, vào ngày 26/4/2024, xã Dương Quang là đơn vị cuối cùng cấp cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở./.

Triệu Biển