Ban ATGT thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch 124 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Kạn vừa ban Kế hoạch 124/KH-BATGT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Tuyên truyền kiến thức về ATGT thông qua các hội thi, sân khấu hóa tại một số trường học năm 2020.

 Với mục đích: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ban an toàn giao thông thành phố tập trung nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đảm bảo thiết thực, hiệu quả kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đông đảo người dân tham gia giao thông, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, chủ phương tiện, lái xe.. góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể ở cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối tượng tuyên truyền Ban ATGT thành phố hướng đến là: Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, học sinh, sinh viên, người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là đội ngũ lái xe khách, lái xe tải, người điều khiển mô tô, xe gắn máy; cán bộ, lãnh đạo các cấp chính quyền, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Theo Kế hoạch này, Ban ATGT thành phố Bắc Kạn thực hiện theo các mốc thời gian, cụ thể: Do tình hình dịch, bệnh Covid-19 có chiều hướng gia tăng từ tháng 01-5/2021 chưa thực hiện tuyên truyền. Căn cứ vào tình hình thực tế, bắt đầu từ tháng 6-8/2021, phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền cho người dân địa phương thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại phường Xuất Hóa và xã Dương Quang(cho các hộ dân trong khu vực Thủy điện Thác Giềng 1&2 và Hồ Nặm cắt). Tháng 9-10/2021, thực hiện tuyên truyền tại các đơn vị trên địa bàn thành phố với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên