Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 979 UBND-LĐTBXH của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Nguồn:Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội