Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I năm 2017

Quý I năm 2017, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt 643,9 tỷ đồng. Gieo cấy đạt 310 ha lúa, bằng 103% KH, cây ngô trồng được 82 ha. Thu ngân sách ước đạt 33,65 tỷ đồng, bằng 30,04% KH. Thành lập 04 hợp tác xã lĩnh vực nông – lâm nghiệp. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu UBND Tỉnh giao. Tặng quà 1.549 đối tượng dịp tết nguyên đán  trị giá 395,150 triệu đồng. Cấp 3.015 thẻ bảo hiểm y tế. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số được quy trì, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả. Công tác an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, qua chia tổ thảo luận nhiều giải pháp đã được các thành viên BCH Đảng bộ thành phố Bắc Kạn cùng phòng ban đề ra. Trong đó thẳng thắn rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Doanh thu từ hoạt động du lịch, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp còn thấp; Công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị còn nhiều bất cập; Tỷ lệ đơn thư, kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị còn cao. Việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở một số nơi còn hạn chế…

Tháo dỡ các công trình do người dân xây dựng lấn chiếm trên tuyến phố Đội Kỳ, phường Sông Cầu siết chặt công tác quản lý đô thị từ năm 2017

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí Thư Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu: Quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn bà con tập trung rừng đạt đủ diện tích, có định hướng cơ cấu giống phù hợp theo nhu cầu của địa phương. Cố gắng hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động có hiệu quả gắn với tiêu chí các xã đang nỗ lực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp với các ngành triển khai các mô hình kinh tế cây trồng, con giống tạo thương hiệu về ẩm thực cho địa phương góp phần tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt đợt cao điểm về lập lại trật tự đô thị trên tất cả các phường của thành phố từng bước, đảm bảo đúng quy trình chặt chẽ. Chủ động nâng cấp, mở rộng mạng lưới trường lớp hình thành thêm 3 trường học khuyến khích theo hướng ngoài công lập đào tạo có chất lượng cao và phấn đấu 05 trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.