Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát tại trường THCS Đức Xuân

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Ban giám hiệu trường THCS Đức Xuân báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện dạy học theo mô hình học mới (VNEN). Theo báo cáo của Trường THCS Đức Xuân: Nhà trường triển khai thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới từ năm học 2015- 2016, có 01 lớp khối lớp 6 thực hiện với tổng số 43 học sinh. Mô hình trường học mới kế thừa những mặt tích cực của giáo dục truyền thống, có sự đổi mới về nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp học, cách đánh giá, tổ chức quản lý lớp học… “Hội đồng tự quản” là một biện pháp giúp học sinh phát huy quyền làm chủ quá trình học tập, giáo dục. Học sinh hiểu rõ được quyền và trách nhiệm trong môi trường giáo dục, được rèn luyện các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng hợp tác trong các hoạt động, kĩ năng giao tiếp… Dạy học theo hướng tích cực phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác. Học sinh phát huy được khả năng tự học, tự sáng tạo, tính tự giác.

Bên cạnh kết kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới tại Trường THCS Đức Xuân còn gặp một số hạn chế đó là: Học sinh còn bỡ ngỡ, chưa chủ động trong việc tìm tòi lĩnh hội kiến thức, chưa biết cách tự học, chưa biết tham gia thảo luận còn trong chờ ỷ lại. Đặc biệt đối với các em thiếu tính tự giác, không chịu nghiên cứu tìm hiểu. Học theo nhóm nhiều em ỷ lại vào nhóm trưởng, không chịu động não. Việc kê xếp bàn ghế học theo nhóm không phù hợp với không gian lớp học do học sinh/lớp quá đông. Diện tích lớp không đủ để bố trí góc học tập, góc sáng tạo, góc thư viện…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và Ban giám hiệu trường THCS Đức Xuân, lãnh đạo phường cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới. Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn.

Việc giám sát thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) tại một số trường học trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện dạy học theo mô hình này để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; những kiến nghị, đề xuất nội dung cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương./.