Ban Chỉ đạo Đại hội UB.MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VII họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 06/6, Ban Chỉ đạo Đại hội Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Kạn tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Lý Thị Luân, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên phục vụ Đại hội.

Tại hội nghị, sau khi nghe Thường trực MTTQ thành phố Bắc Kạn thông qua nội dung phân công nhiệm vụ, các thành viên cơ bản nhất trí. Qua thảo luận, đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các thành viên sẽ trao đổi trực tiếp để có giải pháp phù hợp, đảm bảo yêu cầu tiến độ phục vụ Đại hội.

Dự kiến Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tổ chức vào cuối tháng 6/2024. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn đề nghị các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau tập trung hoàn thành tốt khối lượng công việc giao theo kế hoạch đề ra./.

Minh Cường