Ban Chỉ đạo Tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 tại thành phố Bắc Kạn

Nam, giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội nông thôn, giai đoạn 2011 – 2020” tại phường Minh Khai và thành phố Bắc Kạn. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí Ban Chỉ đạo đề án 61 Thành phố.

 Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ khi triển khai Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg đến nay, Ban Chỉ đạo Thành phố, phường Minh Khai đã chủ động kiện toàn BCĐ đề án 61, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách công tác lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân và sự phối hợp, tạo điều kiện của các ngành liên quan cùng cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2015, Hội đã phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin & Thể thao tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Xây dựng Nông thôn mới”…; Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 104 cán bộ Hội; Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể Thành phố tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng trừ bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp nhiều ngày công tu sửa, làm mới đường, nạo vét kênh mương và xây dựng mô hình điểm “Sạch nhà tốt ruộng”; Tổ chức tuyên truyền Luật đất đai, Luật bảo hiểm y tế, Luật an toàn giao thông, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam… được 40 lớp với  trên 1.400 lượt cán bộ, hội viên tham gia; Ngoài ra, Hội phối hợp với Công ty CP Vật tư Nông nghiệp cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên; Tổ chức sản xuất và cung ứng chế phẩm E.M phục vụ trong chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường…

Đ/c Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án 61 Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, hiện nay, Hội Nông dân Thành phố đang quản lý 3 nguồn Quỹ với số tiền 1.200.279.100 đồng triển khai cho 61 hộ hội viên vay phát triển sản xuất; Phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức giải ngân và thu hồi vốn vay đúng thời hạn. Tính đến 31/10/2015, tổng dư nợ là 24.341,3 triệu đồng cho 991 hộ vay, huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK& VV được hơn 750 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận để làm rõ những nguyên nhân tồn tại và hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh đã ghi nhận những kết quả của BCĐ đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề: Ban chỉ đạo Đề án của phường và Thành phố cần xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể của BCĐ cho từng năm; tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tuyên truyền và thực hiện Đề án và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 61 tại cơ sở./.